Born in Saigon

Chụp trước một cửa hàng bán đồ da ở trung tâm Sài Gòn, Việt Nam (29 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1).

Advertisements
Image