Nhà hàng LaVietnamita, Barcelona

Nhà hàng bán các loại đồ ăn đường phố của Việt Nam, rất thích cách bày trí của quán này. Địa chỉ: Carrer del Comerç, 17, Barcelona

Advertisements
Image

3 thoughts on “Nhà hàng LaVietnamita, Barcelona

Bình luận | Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s